default-header
Home Leven bij De Bolder

Leven bij De Bolder

Wij hechten enorm veel waarde aan het unieke ritme, het welzijn en de wensen van onze bewoners. Bij De Bolder streven we ernaar om niet het wassen het hoogtepunt van de dag te maken, maar de gehele dag te vullen met hoogtepunten voor onze bewoners.

Wij willen de kwaliteit van leven zoals deze thuis werd ervaren, voortzetten in De Bolder. Met unieke activiteitenprogramma’s, gezelschapsspelletjes, uitjes en ‘gewoon’ samenzijn. Familieleden en mantelzorgers worden uitgenodigd om te participeren in de dagelijkse gang van zaken en bij het meedenken over de invulling van de dagen.

Naast de dagelijkse activiteiten binnen ‘De Bolder’ zoeken we ook actief de samenwerking op met partijen buiten ‘De Bolder’. Zo behouden we binding met de gemeenschap en willen we tot een breed aanbod van activiteiten komen.

Leven bij De Bolder

De woonsituatie

De Bolder is gestart op de eerste verdieping van het voormalige Dr. Engelsoord in Maasbracht. In het najaar van 2018 is hier een kleinschalige woonvorm gerealiseerd. Hiermee startte een vernieuwend initiatief waar in een huiselijke omgeving, 24-uurs verzorging geboden wordt aan senioren met somatische (lichamelijke) problemen en/of waarbij sprake is van dementie (geheugenproblemen). Naar aanleiding van de prettige bewonerservaringen is sinds de start van 2022 ook de begane grond bij de woonvorm getrokken. Met de uitbreiding naar de benedenverdieping zijn er 22 appartementen bijgekomen voor senioren die niet meer thuis kunnen of willen wonen met somatische problemen. Wij leveren maatwerk, dus indien blijkt dat een bewoner van de begane grond beter kan doorstromen naar de 1e etage, kijken we op welk moment dit te bewerkstelligen is. 

Begane grond 1e Etage
De woonsituatie

Volledig pakket thuis 

Iedereen moet kunnen wonen bij De Bolder. Bij ons is wonen en zorg gescheiden, gelijk aan de thuissituatie. Bewoners betalen daarom alleen huur- en servicekosten voor het appartement. Daarnaast is het voor de bewoner ook mogelijk om huurtoeslag aan te vragen.

De zorg wordt betaald vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Een Volledig Pakket Thuis geeft recht op 24 uurs zorg, 3 maaltijden per dag, gebruik en wassen van linnengoed, dagbesteding en schoonmaak van het appartement. 

Meer weten?

Wil je meer weten over de kosten, de vereisten of overige dingen? Bekijk dan op onze pagina veelgestelde vragen.

Volledig pakket thuis