default-header

Partners

Wij houden ervan om samenwerkingen aan te gaan met partners. Omdat wij graag middenin de maatschappij staan en omdat we het gewoon leuk vinden om te coöpereren. Zo zoeken wij bijvoorbeeld de samenwerking op met het Huis van Welzijn, een initiatief van professionele zorgverleners die diensten aanbieden gericht op het welzijn van ouderen en voor mensen die zich verwant voelen. Ook werken we samen met VerteldT – een bureau dat trainingen geeft met als doel om écht te luisteren naar mensen – en PSW – deze instantie ondersteunt kinderen en volwassenen die begeleiding nodig hebben bij het richting en inhoud geven aan hun eigen leven.

Naast deze samenwerkingsverbanden hebben we ook veel contact en kruisbestuiving met scholen in onze buurt. Denk hierbij aan Gilde Opleidingen, Vista college, het Summa College, het Sint Ursula en Basisschool het Breerke.

 

Naast bovenstaande partners werken we ook samen met andere partijen in de zorg om zo onze dienstverlening optimaal aan te bieden. Een van deze partijen is Medicura. Mocht u in een situatie terecht komt waarin een hulpmiddel gewenst is bieden zij de mogelijkheid om dit kosteloos te lenen. Klik hier voor meer informatie over deze mogelijkheid.

Partners